Fireworks fundraiser for VAHSA & UVSA Camp 2015

Fireworks fundraiser for VAHSA & UVSA Camp 2015

For the past 2 years, student volunteers who make up the staff for UVSA’s two leadership camps–VAHSA and UVSA Camp–have been selling fireworks in order to fundraise for the great program that is camp. We have been fortunate enough since 2013 to be...
Fireworks Sale

Fireworks Sale

Participating Organizations Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu Đoàn Thanh Niên Việt-Mỹ Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức Gia Đình Phật Tử Điều Ngự Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến VN Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam...