3 thoughts on “Tet Festival 2015

 • February 23, 2014 at 8:21 am
  Permalink

  Chúc mừng các bạn trẻ đã thành công trong hội Tết SV 2014.

  Tôi thấy tiêu đề của trang web này là Tết 2015 với ngày tổ chức là Feb 20-22, vậy còn địa điểm ở đâu? Hy vọng không phải là Garden Grove chứ?

  Rất tiếc là thành phố Garden Grove không có nghị viên nào ủng hộ anh em sinh viên. Hy vọng kỳ bầu cử tới sẽ có thay đổi!!!

 • February 23, 2014 at 8:23 am
  Permalink

  Đồng bào chúng ta khi đi bầu nên nhớ: ai ủng hộ giới trẻ VN tức là ủng hộ tương lai cộng đồng chúng ta, hãy bỏ phiếu cho người đó!

 • April 12, 2014 at 11:44 am
  Permalink

  Cám ơn Anh, địa điểm thì sẽ được cập nhật. Nếu anh có ý kiến của địa điểm xin cho THSV biết, chổ nào chúng em cũng có thể làm được nếu điều kiện cho phép.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>