5 Responses

 1. Vương Hoàng Minh
  |

  Chúc mừng các bạn trẻ đã thành công trong hội Tết SV 2014.

  Tôi thấy tiêu đề của trang web này là Tết 2015 với ngày tổ chức là Feb 20-22, vậy còn địa điểm ở đâu? Hy vọng không phải là Garden Grove chứ?

  Rất tiếc là thành phố Garden Grove không có nghị viên nào ủng hộ anh em sinh viên. Hy vọng kỳ bầu cử tới sẽ có thay đổi!!!

 2. Vương Hoàng Minh
  |

  Đồng bào chúng ta khi đi bầu nên nhớ: ai ủng hộ giới trẻ VN tức là ủng hộ tương lai cộng đồng chúng ta, hãy bỏ phiếu cho người đó!

 3. admin
  |

  Cám ơn Anh, địa điểm thì sẽ được cập nhật. Nếu anh có ý kiến của địa điểm xin cho THSV biết, chổ nào chúng em cũng có thể làm được nếu điều kiện cho phép.

 4. Melinda Luu
  |

  (Than Chao BTC) Hello The Tet Festival 2015’s Organized Committee.

  We are a group of dancers, “Phuong Tim” (Former students from Minh Duc University in Saigon before 1975). In the past and currently, we perform our dancing or singing voluntary for the Vietnamese Community such as Children Festival 2015 at Phuoc Loc Tho sponsored by Little Saigon TV, Non-profit organization, Adult Daycare Center, Nursing home and Book Publishing, Raising Funds’ Dinner, School Reunions, etc…..without charged.

  Last year, we went to the Tet Festival 2014 organizing by your Organization at OC Fair and very impressed regarding the way how you and other students did. We were very pound of you and your friends in “BTC”. This year, if it is possible, we would like to volunteer & contribute our dance’s performing or singing group at the Tet Festival 2015, if allows by your organization either on Saturday 21, 2014 or Sunday 22, 2015. If your organization give us a chance to join this year and if your organization would like us to send an youtube regarding our performing for reviewing our performing, we would be glad to do so.

  Please let us know and please contact us at melindalluu@yahoo.com
  Thank you very much and we are looking forward to hear from you.

  Phuong Tim’s dancing group.

 5. admin
  |

  Thank you for your kind words and support Melinda. If you would like to contact our Entertainment directors this year, feel free to e-mail them at huy.nguyen@uvsa.org and tiffany.luu@uvsa.org. Otherwise, we will update tetfestival.org in November when applications for performers are released!

Leave a Reply